Jaaroverzicht per club kan bekomen worden door secretaris, voorzitter en penningmeester van de club op de website www.volleyadmin2.be in het gedeelte “Financieel” bij “Kosten en Boetes”