De regering adviseert de provincies en gemeenten om indoorwedstrijden met meer dan 1 000 personen te verbieden.

Volley Belgium en Volley Vlaanderen, zullen deze instructies van de bevoegde autoriteiten (gemeentes, steden, provincies)

plichtsbewust opvolgen, zelfs al zijn deze nog strikter.

Ter herinnering:

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

  • Drink van je eigen drinkbus.
  • Was je handen voor en na het eten, en na elk toiletbezoek minstens 20 seconden met zeep.
  • Gooi je gebruikte papieren tissues in een gesloten vuilbak.
  • Geef geen handen meer tijdens trainingen en wedstrijden.
  • Vermijd in hoofdzaak lichamelijk contact met je ploegmaats.